Vertrouwen scheppen en vergroten

Hoe kunnen leiders in diverse contexten vertrouwen creëren en vergroten? En hoe is het gesteld met het vertrouwen in jouw organisatie? Dit is een blog in de serie ‘Vertrouwen en Leiderschap’.

 

De uitdaging van het leiderschap

Leiders die de opdracht hebben om duurzame waarde voor hun aandeelhouders te creëren, staan voor een formidabele uitdaging. Omdat ze steeds meer te maken hebben met onduidelijkheid, complexiteit en verstorende veranderingen, denk in deze ook aan de “Coronaperiode”, is het bereiken en handhaven van winstgevende inkomstengroei lastiger dan ooit. Als gevolg van deze marktonzekerheid en competitieve onrust komen de duur van het economisch succes en de overlevingskansen steeds meer onder druk te staan.

 

Bovendien is de druk op de korte termijn om te voldoen aan de verwachtingen van aandeelhouders en medewerkers aanleiding voor processen en gedragingen die indruisen tegen de ontwikkeling en uitvoering van degelijke, goed doordachte strategieën voor de langere termijn. CEO’s blijven steeds minder lang in functie, omdat men vindt dat ze er niet in slagen direct aan de eisen te voldoen. Dit kortetermijndenken is een van de redenen om bedrijven van de beurs te halen, voorbeeld Volker Wessels, want zo kan de leiding zich richten op de langere termijn in plaats van alleen te moeten zorgen voor onmiddellijk aandeelhoudersrendement. In niet-beursgenoteerde ondernemingen kan de leiding zich meer opstellen als een goed huisvader – wat nodig is om enerzijds goede resultaten te waarborgen en anderzijds het bedrijf gezond te kunnen overdragen aan toekomstige opvolgers.

Hoe leiders in diverse contexten vertrouwen kunnen creëren en vergroten.

 • Vertrouwen heeft meer dan ooit gevolgen voor de bottomline – transactiekosten – omdat de structuren zo sterk zijn veranderd.
 • Vertrouwen heeft ook meer dan ooit gevolgen voor de topline – innovatie – die nu belangrijker is dan ooit voor duurzaamheid en groei
 • Er zijn verschillende categorieën en soorten vertrouwen – het ‘persoonlijke’ vertrouwen dat we als mensen in elkaar hebben, is te broos om op te bouwen voor het succes van een organisatie.
 • Het is essentieel om in te zien hoeveel en wat voor vertrouwen nodig is voor een organisatie en haar specifieke contexten; wantrouwen ontstaat wanneer verzuimd wordt om alle processen, systemen en procedures af te stemmen op het benodigde soort vertrouwen.
 • We leven in een wereld die sneller dan ooit verandert – sneller dan we (kunnen) bijbenen.
 • Vertrouwen maakt echt wezenlijk verschil, maar als we mensen horen praten over leiderschap en organisaties, als we analyses van de tekortkomingen van organisaties of landen doornemen, komen we het woord vertrouwen zelden tegen.

Hoe is het gesteld met het vertrouwen in jouw organisatie?

 • Hoeveel vertrouwen is er op dit moment binnen jullie organisatie? (‘voorraad’ of kapitaal aan vertrouwen)
 • Geloven jullie klanten of medewerkers dat jullie met innovatieve producten komen waarmee jullie/zij competitief blijven?
 • Kunnen je het huidige vertrouwensniveau verklaren uit de context van de organisatie en haar recente geschiedenis?
 • Heeft de mate van intern vertrouwen invloed op het externe vertrouwen? Zo ja, hoe?
 • In hoeverre denken je dat jullie voorgenomen personeelsbeleid/plan gunstig of ongunstig is voor het vertrouwen?
 • Wanneer hebben jullie als leiderschapsteam het vertrouwen geschonden of gewonnen?
 • Weten jullie wanneer vertrouwen relevant is voor de besluitvorming? Zo ja, wat doen jullie ermee?
 • Gelooft het management dat jullie het potentieel aan leiderschap in huis hebben om in de komende jaren jullie ambitieuze visie te hebben verwezenlijkt?
 • Zijn jullie systemen, processen enzovoorts geschikt om jullie vertrouwensdoelen te halen?
 • Als jullie bereid zijn om medewerkers meer te vertrouwen, zijn jullie dan ook bereid om jullie opvattingen over adequate controle radicaal te heroverwegen?
 • Begrijpen jullie goed wat onbekend is in de context van jullie organisatie én wat in feite een reëel risico kan zijn? (Vergeet niet dat vertrouwen relevant is voor risico’s en een andere dynamische factor is dan onbekendheid.)
 • Zal de voortschrijdende trend naar onafhankelijke kenniswerkers op afstand nadelig zijn voor het vertrouwen tussen bijvoorbeeld leidinggevende en medewerker?
 • Is vertrouwen min of meer onontkoombaar als eis voor deze nieuwe manier van werken?

Wil je verder aan de slag met vertrouwen in je organisatie?

Ontvang de gratis PDF met:

 • Tien signalen van gebrek aan vertrouwen
 • Tien tips om vertrouwen te kweken
 • Tien tips om een betrouwbare leider te worden.

Vul de gevraagde gegevens in, klik op verzenden en je krijgt meteen een mail met een link voor deze pdf toegestuurd.

 

Deze blog kwam tot stand door het lezen van het Manpower Witboek.

De leiders die het effectiefst te werk gaan, hebben het volgens mij nooit over ‘ik’.
En dat is niet omdat ze zichzelf geleerd hebben om het gebruik van ‘ik’ te vermijden. Ze denken niet in termen van ‘ik’. Ze denken in termen van ‘wij’ en van ‘team’.

Ze zien het als hun taak om ervoor te zorgen dat het team goed draait. Ze nemen hun verantwoordelijkheid en gaan die niet uit de weg, maar de eer gaat naar ‘wij’ … Zo ontstaat vertrouwen, zo krijg je het werk voor elkaar.