Optimisme werkt niet, maar wendbaarheid, veerkracht en empowerment wel

Deze keer laat ik je kennismaken met gastblogger Prof. Dr. Ron Meyer.

Dacht jij ook in maart dat we na de zomer wel uit de corona crisis zouden zijn?
De meeste mensen wel. Het is dan ook niet vreemd dat hun geduld op is. Optimisme is vaak een slechte raadgever en lijdt tot onderschatting van de duur en impact van ingrijpende gebeurtenissen. De boodschap ‘nog even volhouden, het is zo weer over’ zorgt ervoor dat mensen zich niet aanpassen, maar hopen dat de problemen snel overwaaien. Positiviteit lijdt tot passiviteit.

Dat wil niet zeggen dat we pessimistisch moeten zijn, maar wel realistisch. De corona crisis gaat lang duren en de gevolgen zijn niet op voorhand te overzien. Wat kunnen we onder deze omstandigheden doen? Iedereen kan meewerken aan de drie pijlers van het omgaan met langdurige tegenwind:

  1. Versterken van wendbaarheid. Als we niet met zekerheid weten wat de toekomst gaat brengen, moeten we intelligent op de ontvouwende werkelijkheid inspelen. Praktisch bezien betekent dit afkijken wat anderen doen, zelf uitproberen en leren. Even geen grootse lange termijn plannen, maar flexibel uittesten en bijstellen. Accepteer de onzekere toekomst en omarm voortschrijdend inzicht.
  2. Versterken van veerkracht. Als we klappen gaan krijgen is het nodig om weer snel te kunnen opkrabbelen. Natuurlijk helpt het als we beschikken over voldoende financiële middelen, maar het is even belangrijk dat we gecommitteerd zijn aan onze missie en aan elkaar. Als we vastbesloten zijn om een gezamenlijk doel te bereiken en bereid zijn om voor elkaar te vechten, dan is de weerbaarheid groot. Als er dan kleine overwinningen kunnen worden geboekt, zal de vastberadenheid alleen maar toenemen.
  3. Versterken van empowerment. Als we niet willen dat mensen zich radeloos voelen en opgeven, dan moeten we zorgen dat ze bij machte zijn om zelfstandig initiatief te kunnen nemen. In plaats van afhankelijk te zijn van de aanwijzingen van de baas, moeten ze relatief veel autonomie krijgen om hun doelen te verwezenlijken op hun eigen manier. Maar naast deze vergrootte eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap blijven mensen wel behoefte hebben aan steun en richting.

Alle drie vermogens – wendbaarheid, veerkracht en empowerment – kunnen worden versterkt in teams die vanuit huis werken, maar er moet extra hard samen aan getrokken worden. Dus naast Zoom-werkoverleg en Zoom-borrels misschien ook tijd voor een Zoom-team-buildingsessie?


Ron Meyer is hoogleraar Strategisch Leiderschap bij TIAS School for Business & Society, Tilburg University en managing director van de Center for Strategy & Leadership. Hij publiceert een maandelijkse blog, Meyer’s Management Models: Insightful Tools to Kickstart Your Thinking, die te vinden is via deze link: https://www.c4sl.eu/models/

Het voorbeeld geven is niet de topprioriteit bij het beïnvloeden van anderen, het is de enige prioriteit.